Bài 4: Giới thiệu về trình kích hoạt và biến trong Tag Manager

Thứ Năm, 29 Tháng Ba, 2018 40 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Nếu bạn là người mới. hãy đảm bảo đã đọc về 2 bài cơ bản của Google Tag Manager trước khi bắt đầu.

Giới thiệu về Trigger (trình kích hoạt) trong Google Tag Manager (GTM)

Trình kích hoạt là điều kiện với giá trị là true (đúng) hoặc (sai) trong quá trình chạy. Trong GTM trình kích hoạt là 1 bộ phận trong quá trình tạo thẻ. Bạn không thể tạo một thẻ khi chưa có trình kích hoạt phù hợp cho nó.

Có 2 phương pháp tạo trình kích hoạt trong GTM

1 là trong khi bạn tạo thẻ, 2 là trong menu trigger (danh mục trình kích hoạt)

Khi tạo thẻ mới

Trong Menu trigger (danh mục trình kích hoạt)

Có 2 loại trình kích hoạt trong GTM

  1. Firing Trigger (hay còn gọi là trình kích hoạt kích hoạt) : Xác định điều kiện cho phép thẻ hoạt động
  2. Block Trigger (trình kích hoạt ngoại lệ) : Xác định điều kiện cấm thẻ hoạt động trong các trường hợp nhất định

Firing Trigger (trình kích hoạt kích hoạt)

Đây là điều kiện bắt buộc phải thỏa mãn trong quá trình chạy thì thẻ mới được phép kích hoạt. Firing Trigger sẽ báo cho GTM biết khi nào 1 thẻ sẽ được kích hoạt / thực thi

vd:

Trình kích hoạt trên xác định thẻ được chạy khi trong url website chứa chuỗi “cam-on”

Firing Trigger (trình kích hoạt kích hoạt) lại có 2 loại:

  1. Built-in Trigger (Trình kích hoạt tích hợp – được định nghĩa sẵn)
  2. Custom Trigger (Trình kích hoạt tùy chỉnh – do người đung định nghĩa, xác định)

Built-in Trigger và Custom Trigger

Built-in Trigger (Trình kích hoạt tích hợp) là trình kích hoạt được định nghĩa sẵn. Có thể sử dụng ngay. Custom Trigger (Trình kích hoạt tùy chỉnh) là trình kích hoạt do người dùng như mình hoặc bạn định nghĩa. Có 2 cách để xem danh sách các trình kích hoạt tích hợp và trình kích hoạt tùy chỉnh. 1 là trong khi tạo thẻ, 2 là trong danh mục trình kích hoạt (trigger menu)

Phương pháp 1: trong khi tạo thẻ:

B1. Bạn vào danh mục thẻ nhấn vào nút tạo thẻ mới:
B2. Trong mục kích hoạt chọn ” chọn trình kích hoạt để kích hoạt thẻ này” như hình.

B3. Click nào nút “+” ở phía trên – tay phải

B4. click vào “Chọn loại trình kích hoạt để bắt đầu thiết lập…”

B5. bạn sẽ thấy danh sách Built-in Trigger (Trình kích hoạt tích hợp)

Chọn loại bạn muốn. Trong chi tiết cài đặt của từng Built-in Trigger (Trình kích hoạt tích hợp) Google đều cho phép chúng ta tùy chỉnh lại. Gọi là Custom Trigger (trình kích hoạt tùy chỉnh)

Vd: bạn có thể tùy chỉnh trình kích hoạt “lượt xem trang” chỉ chạy trong trang có url chứa “cam-on” thay vì trên “tất cả các trang” như mặc định

Bên dưới là danh sách Built-in Trigger (Trình kích hoạt tích hợp)  Custom Trigger (trình kích hoạt tùy chỉnh) của GTM

Mình không dịch ra hết vì các bạn cần phải làm quen với các tên tiếng anh này nếu muốn đọc tài liệu thuận tiện hơn.

Phương pháp 2: sử dụng trigger menu (danh mục trình kích hoạt)

Bạn làm như sau:

B1. Vào trigger menu (danh mục trình kích hoạt)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat zalo
Gọi điện ngay