Bài 8: Cài đặt thẻ chuyển đổi của google adwords vào website

Thứ Hai, 2 Tháng Tư, 2018 42 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Trong bài này chúng ta sẽ thực hành việc sử dụng thẻ lớp dữ liệu, trình kích hoạt là sự kiện tùy chỉnh. Áp dụng vào việc cài đặt thẻ chuyển đổi của google adwords.

Cần chuẩn bị.

  • Website đã cài đặt Container Tag thành công
  • Tài khoản Google Adwords

B1: Từ tài khoản Google Adwords tạo chuyển đổi mới và lấy mã.

Bạn vào Công  cụ / Chuyển đổi và thêm chuyển đổi mới như hình

Bạn cần chọn loại nguồn chuyển đổi. Ở đây mình chọn loại trang web

Bạn sẽ đặt tên và cài đặt chuyển đổi theo ý

Sau khi Lưu bạn sẽ thấy id chuyển đổi của mình nằm trong code như hình

Đây là ví dụ đoạn code bạn sẽ nhận được từ Google

<!-- Google Code for dang ky khoa hoc Conversion Page -->
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
var google_conversion_id = 8330012x7;
var google_conversion_language = "en";
var google_conversion_format = "3";
var google_conversion_color = "ffffff";
var google_conversion_label = "KuGSCM2H-XUQn66ajQM";
var google_conversion_value = 1.00;
var google_conversion_currency = "VND";
var google_remarketing_only = false;
/* ]]> */
</script>
<script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">
</script>
<noscript>
<div style="display:inline;">
<img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion/833001247/?value=1.00&amp;currency_code=VND&amp;label=KuGSCM2H-XUQn66ajQM&amp;guid=ON&amp;script=0"/>
</div>
</noscript>

Bạn lưu lại “google_conversion_id” nó có dạng “8330012×7” như bên trên và label của chuyển đổi (đây là 2 phần quan trọng nhất của bạn)

var google_conversion_id = 8330012x7;
var google_conversion_label = "KuGSCM2H-XUQn66ajQM";

B2 Từ tài khoản Google Tag Manager tạo một trình kích hoat mới

Chọn loại trình kích hoạt là “sự kiện tùy chỉnh”

Đặt tên cho sự kiện bạn có thể đặt khác nhau nhưng mình đặt là “dathangthanhcong” như hình và lưu lại

B3 Từ tài khoản Google Tag Manager bạn tạo một biến mới dạng người dùng xác định là biến lớp dữ liệu

Vào danh mục biến

Kéo xuống và thêm biến do người dùng xác định

Chọn loại biến lớp dữ liệu

B4 Từ tài khoản Google Tag Manager bạn tạo thẻ mới như sau

Bạn cần chọn loại thẻ trong cấu hình thẻ

Chọn loại thẻ chuyển đổi google adwords

Id chuyển đổi, Nhãn chuyển đổi là các giá trị chúng ta đã lưu lại ở bước 1 (trong mã chuyển đổi của google adwords)

Trình kích hoạt là “dathangthanhcong” mà ta vừa tạo ở bước B2

Lưu Lại. và xuất bản

B5. Tùy chỉnh mã nguồn website để đẩy dữ liệu vào lớp dữ liệu

Trong bước 3 chúng ta đã tạo một biến lớp dữ liệu tên là “wcprice” chứa giá trị đơn đặt hàng tham chiếu tới 1 giá trị trong lớp dữ liệu cùng tên. Nếu chúng ta không đẩy dữ liệu vào lớp dữ liệu thì biến này sẽ không có dữ liệu. Ở bước này chúng ta buộc phải nhờ đến sự hỗ trợ của bên lập trình web hoặc bạn phải có quyền và có khả năng tùy chỉnh website của mình.

Cần tùy chỉnh như sau. Trong trang xác nhận đặt hàng các bạn phải tùy chỉnh website để xuất một đoạn javascript dạng như sau

<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
dataLayer.push({'wcprice': '400000'});
dataLayer.push({'event': 'dathangthanhcong'});
</script>
dataLayer.push({'wcprice': '400000'});
dataLayer.push({'wcprice': '<?php echo $order->get_total(); ?>'});
<?php echo $order->get_total(); ?>

Là lệnh sẽ cho ra kết quả là giá trị đơn hàng (không có đơn vị tiền tệ)

Lệnh của mình sẽ như sau:

<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
dataLayer.push({'wcprice': '<?php echo $order->get_total(); ?>'});
dataLayer.push({'event': 'dathangthanhcong'});
</script>

Và mình sẽ chèn vào cuối file /woocommerce/order/order-details.php tương ứng với đường dẫn thư mục của mình

wp-content/themes/academy/woocommerce/order/order-details.php

Bời vì mình sử dụng “wordpress” và plugin “woocommerce”

B6. Sử dụng Google Tag Assistant để kiểm tra kết quả.

Bạn đặt hàng thử và trong trang xác nhận đặt hàng rồi dùng google tag assistant kiểm tra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat zalo
Gọi điện ngay